ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ -ਜਸਮੇਰ ਮਾਨ

by

ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ

ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ

ਉਸਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਵਾਚਦਾ ਹਾਂ

ਉਹ ਸਿਧਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਕਦਾ ਹੈ

ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ :

ਦੇਖ!ਔਰੰਗਜੇਬ ਦੀ ਰੂਹ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ

ਉਸ ਨੇ ਐਸੀ ਯੁਕਤ ਬਣਾਈ ਹੈ

ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ

ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਹੈ

ਉਂਝ ਉਹ ਪੱਕਾ ਮੋਮਨ ਹੈ

ਕਰਦਾ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਹੈ …..

ਪਰ ਔਰੰਗਜੇਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ

ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਹਲ ਹੈ.

ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੱਸ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ.

ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ

ਕਾਰਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਦਰਿੰਦੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ .

ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਚਾਤਰ ਆਦਮੀ

ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਤਰ ਆਦਮੀ

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਮੈਂ ਦੰਭ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ

ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਸਨ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ

ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ

ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀ

ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ

ਮੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ

ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਚ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ

ਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਦੂਣੀ ਚਾਰ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ

ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਜਲਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ

ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਵਾਲਾ

ਤੇ ਸਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਵਾਲਾ

ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਪਛਾਣਦਾ ਹਾਂ

ਤੇ ਹਰ ਮਸਾਲੇ ਪਿਪਲਾਮੂਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ

ਇਸ ਲਈ ਝੱਟ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ

ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਬਦਾ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋ ਗਿਆ

ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਬੁਜਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ

ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਗਿਆ

ਉਹ ਫੇਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ

ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ:

ਜਾਹ! ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਗਰਾਂ ਲਭਾਂਗਾ

ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲਭਾਂਗਾ

ਹੁਣ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਮਥਾ ਡਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਦਰਅਸਲ  ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ  ਹੁਣ ਜਾਮੇ ‘ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ  ਹੈ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: